RSSDI Rajasthan Chapter 2019-2021


President

Dr. K.K. Pareek
Kota

Secretary

Dr. G.D. Ramchandani
Kota

Patrons

Dr. S.K. Goyal
Kota
Dr. Rampal
Kota

Advisors

Dr. S.K. Sharma
Jaipur
Dr. Anant Nigam
Jaipur
Dr. D.C. Sharma
Udaipur

Vice Chairmen

Dr. Girish Mathur
Kota
Dr. C.L. Nawal
Jaipur

Joint Secretary

Dr. Prakash Keswani
Jaipur
Dr. Puneet Saxena
Jaipur

Treasurer

Dr. Yashasvi Gautam
Kota

Governing Council Members

Dr. R.P. Purohit
Pali
Dr. M.S. Suri
Kota
Dr. J.L. Pungelia
Chittorgarh
Dr. Sanjiv Maheshwari
Ajmer
Dr. Swati Srivastava
Jaipur

Scientific Committee

Dr. Arvind Gupta
Chairman
Dr. Shyam Mathur

Dr. R.P. Pareek
Pilani
Dr. Vineet Kumar Garg
Ajmer
Dr. Manoj Saluja
Kota
Dr. Anil Samaria
Ajmer

Research Committee

Dr. Sudhir Bhandari
Chairman
Dr. Sandeep Mathur
Jaipur
Dr. R.P. Agarwal

Dr. Sailesh Lodha
Jaipur
Dr. R.K. Khinvsara
Jodhpur
Dr. V.K. Goyal
Udaipur

Mobile Van Committee

Dr. Girish Verma
Chairman
Dr. G.S. Solanki
Alwar
Dr. Pradyuman Sharma
Jaipur
Dr. V.B. Singh
Bikaner
Dr. Rakesh Parikh
Jaipur
Dr. B.L. Saini
Jaipur

Social Welfare Committee

Dr. Rajnish Saxena
Chairman
Dr. Alok Gupta
Jodhpur
Dr. J.P. Bhadada
Bhilwara
Dr. Minal Mohit
Jaipur
Dr. Satish Sharma
Ajmer
Dr. Surendra Kumar
Bikaner
© Copyright All Rights Reserved | Concept Conferences Pvt. Ltd.